GIƯỜNG SẮT 2 TÂNG TRÊN 0,8M DƯỚI 1M2 – GS09

– Sắt trụ đứng: 1,2mm. Sắt trụ vạt 1,2mm. Sắt vạt 5Jm.

– Chiều cao từ mặt đất lên tới vạt là 40cm.

– Khoảng cách giữa 2 tầng là 1m.

– Màu sắc: màu đồng, màu đỏ đô, màu kem và màu xanh biển

GIƯỜNG SẮT 2 TÂNG TRÊN 0,8M DƯỚI 1M2 – GS09